40 afspraken in Tripartiet Akkoord

24-11-2021

akkoord-suriname.jpg

De regering, vakbeweging en bedrijfsleven hebben een Tripartiet Akkoord bereikt. Deze overeenkomst is vandaag bekrachtigd tijdens een bijeenkomst op het presidentieel paleis. In het document zijn 40 afspraken vervat die betrekking hebben op belastingen, koopkrachtversterking, sociaal vangnet, prijsbeleid, ondernemerschap en werkgelegenheid. Enkele van deze afspraken betreffen aanpassing van de belastingschijven per 1 januari 2022, een loonronde, bijstellen c.q. uitbreiden van sociale maatregelen, het stimuleren en ondersteunen van ondernemerschap alsook het effectief en efficiënt doen functioneren van overheidsdiensten.

Het document is aangeboden aan president Chan Santokhi. Met de ondertekening is de streefdatum ook gehaald. De uitvoering van het akkoord start in 2022. Het staatshoofd nam de overeenkomst in ontvangst uit handen van Marten Schalkwijk, voorzitter van het Speciaal Tripartiet Overleg. Het Tripartiet Akkoord is na gezamenlijke inspanning tot stand gekomen en behelst het samenwerken van de sociale partners aan het stabiliseren van Surinames sociaaleconomische situatie. Het is voor het eerst in de Surinaamse geschiedenis dat er een Tripartiet Akkoord bereikt is.

Deze overeenkomst is belangrijk voor de sociaaleconomische ontwikkeling, staat in een persbericht van de Communicatiedienst Suriname. President Santokhi erkent dat er nog veel werk te doen is, zoals goedkeuren en uitvoeren van de gemaakte afspraken. Daarnaast moeten er ook wetten ter goedkeuring naar De Nationale Assemblee. Het staatshoofd noemde het akkoord een “mooi Srefidensi-cadeau aan Suriname”.

Het Tripartiet Akkoord werd bekrachtigd door vertegenwoordigers van de regering, vakbeweging en bedrijfsleven. Schalkwijk geeft aan dat er verder overleg gevoerd zal worden om afspraken verder uit te werken. Armand Zunder, voorzitter van de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur), die het akkoord medeondertekende, zegt dat de rest van de vakbeweging verder hierover geïnformeerd zal worden. Zunder kijkt daarnaast uit naar de uitvoering van de gemaakte afspraken.

Bryan Rente toonde zich als voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) verheugd met deze vorm van sociaal dialoog. Minister Armand Achaibersing van Financiën & Planning blikte tevreden terug op de afgelopen periode van overleg voeren. Hij uitte zich ook ingenomen met de bereidwilligheid en het besef van gezamenlijk optrekken om de economie op spoor te krijgen. In dit proces zijn er volgens hem rechten en plichten voor alle sociale partners.

Bron: Starnieuws
Foto: Waterkant