Horeca sector roept op tot naleving Covid-19 Protocollen. Houdt de sector en de samenleving open!

02-12-2021

banner.JPG

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), Vereniging Horeca Suriname (VHS) en de Suriname Hospitality and Tourism Association (SHATA) zijn verheugd met het besluit van de regering om de lockdown uren terug te brengen naar 23.00 uur. Dit geeft de sector die direct en indirect werkgelegenheid biedt aan duizenden Surinamers weer de nodige ruimte om te ondernemen.

Tegelijkertijd is de sector zich bewust van de ravage die Covid-19 heeft veroorzaakt in de wereld, en in Suriname, terwijl wij langzaam kruipen uit de 4e golf. Het is daarom in het belang van de hele samenleving te voorkomen dat wij
wederom te maken krijgen met een golf van besmettingen met alle gevolgen van dien.

In dit kader doen de VSB, VHS en SHATA een dringend beroep op alle ondernemers en personen werkzaam in de horecasector om zich te houden aan de protocollen zoals afgesproken met de autoriteiten. Ook vragen wij de overheid om daar waar nodig onmiddellijk corrigerend op te treden in de sector.

Wij doen tevens een dringend beroep op de klanten van de Horeca om de protocollen waar de Horeca zich aan moet houden te respecteren. Dit in het belang van de eigen veiligheid, de sector en de maatschappij.

Namens de VSB, VHS en SHATA