Suriname Hospitality and Tourism Association (SHATA) heeft nieuw bestuur

30-12-2020

Youtube Channel Art.jpg

Op woensdag 22 december j.l. heeft de Suriname Hospitality and Tourism Association, SHATA een bestuursverkiezing gehouden tijdens de algemene leden vergadering. Het zittende bestuur onder leiding van de heer Marc Waaldijk is afgetreden vanwege de statutaire bestuursperiode van 4 jaren. Bij acclamatie hebben de aanwezige leden een nieuw bestuur gekozen en geïnstalleerd onder het voorzitterschap van mevrouw Sylvia Ang.

Het bestuur van de SHATA bestaat vanaf 22 december 2020 uit de volgende personen:
Mevrouw Sylvia. Ang – Voorzitter
De heer Gyo Gummels – Secretaris
Mevrouw Karuna Kartaram – penningmeester
De heer Johan Sandie – Commissaris
De heer Ronny Bhoelai – Commissaris

Het is een grote uitdaging om de toeristische sector tijdens en na de corona periode niet alleen te helpen overleven maar in sneltrein vaart weer goed op de rails te zetten. Met haar motto: “toerisme is de motor van de groene economie”, zal het nieuwe bestuur van SHATA onverminderd doorgaan met het goede werk van het voormalige bestuur en proberen de toeristische branche in de komende twee jaren t.b.v. de leden verder tot bloei te brengen.

SHATA gelooft in samenwerking met alle belanghebbenden en zal binnen de PPP (PublicPrivate-Partnership) gedachte ernaar streven dat toerisme door overheid en de samenleving als belangrijke economische branche wordt gezien en prioriteit krijgt bij de ontwikkeling van Suriname. In de komende jaren en met name gedurende de zittingsperiode van dit nieuwe bestuur zal alle aandacht worden gegeven aan een duurzame ontwikkeling binnen toerisme. Toerisme neemt andere sectoren met zich mee, zoals transport, productie, handel, landbouw, veeteelt en niet te vergeten de human resources.

Het nieuwe bestuur hoopt zo snel mogelijk met alle actoren samen de geplande doelstellingen te bereiken.

Bron: waterkant.net