Suriname nogsteeds een veilig land

20-04-2018

Youtube Channel Art.jpg


SHATA ontmoet minister Tsang omtrent de veiligheid 
De SHATA heeft gisterochtend een gesprek gehad met de minister van Toerisme naar aanleiding van het filmpje dat in media de ronde doet, over een groep beroofde mensen waaronder enkele toeristen.

Treurig incident
Elke beroving is er één te veel en is een treurige zaak, die wij als SHATA afkeuren. SHATA probeert in contact te komen met de Nederlandse slachtoffers om na te gaan of wij een vorm van hulp kunnen aanbieden.

Doel van het gesprek
Het doel van het gesprek met de minister was om het verzoek neer te leggen om alles in het werk te stellen (samen met het ministerie van Jus Pol) zodat een soortgelijk incident zich niet meer voordoet.

Minister Stephen Tsang
De minister was kort voor dit ongeval nog in hetzelfde oostelijk gebied om zich te oriënteren op onder ander de veiligheid. De minister hoefde niet te overtuigd te worden dat de situatie aangepakt dient te worden.  Tijdens het gesprek liet hij blijken dat hij voor een professionele en No non-sense aanpak stond en de SHATA ook hierin ook wil betrekken. De minister gaf aan, dat hij direct samen met zijn collega's van Defensie en Justitie en Politie alle mogelijkheden bekijkt om meteen de  surveillances op te voeren, zodat het veiligheidsgevoel bij zowel Surinamers als toeristen gewaarborgd blijft. De SHATA verliet het gesprek met een goed en overtuigd gevoel dat de minister dit serieus zal aanpakken, zodat wij de sector gerust kunnen stellen.

Frequentie
Dat dit incident breed wordt uitgemeten in de media is teken dat het niet zo vaak gebeurt. Anders zou het al normaal en oninteressant zijn geworden voor de Media. Het is nu eenmaal zo dat alleen unieke of bijzonder gebeurtenissen het halen in het nieuws.

Locatie
Het is niet de eerste keer dat er toeristen zijn overvallen in Suriname. De overvallen waren vooral in de mindere buurten van Paramaribo en niet echt in het binnenland. Dit is de eerste of zo niet een van de eerste overvallen die zich in het binnenland heeft afgespeeld. Het binnenland van Suriname wordt door touroperators altijd gezien als veilig gebied. De meeste toeristen bewegen zich een groot gedeelte van hun vakantie vrij in het binnenland. De overval heeft plaatsgevonden in het oosten van Suriname, waar er nagenoeg geen toeristen komen. Het oosten is een zeer afgelegen gebied dat vooral bevolkt wordt door goudzoekers. “Als er een incident zich zou voordoen, dan zou dat als zwakste schakel wel de eerste plek zijn waar er iets zou gebeuren” . De aanpak van de ministeries zal er voor zorgen dat zelfs in dit gebied de veiligheid gewaarborgd blijft.